Villaförsäkring – jämför försäkringar och hitta det mest prisvärda skyddet

Villaförsäkringar ger villaägare ett ekonomiskt skydd om deras hem skulle skadas av till exempel en brand eller en vattenläcka. Sådana försäkringar omfattar allt som oftast också tomten och därför är en villaförsäkring mycket vettig att teckna. Emellertid är några villaförsäkringar bättre än andra, både sett till innehåll och pris. Därav vikten av att jämföra försäkringar för att hitta det bästa erbjudandet.

Vad är en villaförsäkring?

En villa- eller husförsäkring är som sagt en försäkring som omfattar innehavarens villa och tomt. Således ger försäkringen skydd för bostaden och tomten på vilken villan står. Försäkringen träder in om villan skulle utsättas för några skador på väggar, golv, tak eller inredning. Även värmepannor och andra installationer omfattas av försäkringen. 

 

Därutöver kan försäkringen omfatta andra byggnader på tomten, som garage och uthus. Detta förutsätter dock att dessa byggnader är angivna i försäkringsbrevet. Andra skador på tomtmarken, som till exempel orsakas av en översvämning eller storm, brukar också ersättas om bostadsägaren har en villaförsäkring.

Olika försäkringsbolag, olika priser

Som du nog redan känner till varierar försäkringspriser åt beroende på vart du kikar. Några försäkringsbolag erbjuder betydligt billigare försäkringar än andra och det beror helt enkelt på att försäkringsbolag är privata företag. Det innebär att de själva sätter priserna på sina tjänster. Därför är det så viktigt att du granskar utbudet och ser över vad de olika försäkringarna innehåller och om innehållet är rimligt i förhållande till priserna.

 

Du kan själv jämföra olika försäkringsbolag och be om offerter från dem. Skriv ner de fördelar respektive nackdelar du kommer på och notera priset. Väg sedan de olika erbjudandena mot varandra för att komma fram till en värdig vinnare. Alternativt kan du använda en jämförelseportal som sammanställer alla svenska försäkringsbolag som tillhandahåller villaförsäkringar på ett och samma ställe. På så sätt får du en överblick över marknaden och kan fatta ett mer välgrundat beslut!

Kännetecken för en bra villaförsäkring

Det kan kännas överväldigande att behöva välja en försäkring bland det rejäla antal som finns. Vi kan tyvärr inte säga vilken villaförsäkring som är bäst som sådan eftersom det är väldigt individuellt, men vi kan underlätta valet för dig genom att lista några kännetecken för en bra villaförsäkring!

 

  • En bra villaförsäkring bör inte överstiga 6 300 kronor om året. Det är snittpriset för en villahemförsäkring, där både en villa- och hemförsäkring är kombinerad. Skulle priset överstiga 6 300 är chansen för att du får ett mer omfattande skydd än du är i behov av.

  • Villaförsäkringen ska ge skydd för villan vid brand, läckage, stöld och skadegörelse, skador orsakade av väderfenomen, vilda djur och skadedjur samt hyresbortfall.

  • Förutom grundskyddet ska försäkringen täcka de eventuella skador som just din villa skulle kunna utsättas för. Är du osäker på vad som gäller kan du alltid höra med försäkringsbolaget.

En bra villaförsäkring är en livslång investering

Även om det är tråkigt att behöva spendera tusentals kronor per år på försäkringar är det viktigt att ha dem. Inte minst är det viktigt med en villaförsäkring. En försäkring för villan garanterar nämligen att du får ekonomiskt stöd för att betala de kostnader som uppstår om din villa skulle drabbas av oförutsedda skador.